Prxctivacy beleid

                     Veffxrwerking van pevalrsoonsgegevens beleid
 1. Alkvxgemene bepalingen
Deze verrhrwerking van pevalrsoonsgegevens bezicleid is opafzgesteld in ovjreereenstemming met de eirzgsen van de Fecsdderale wet "op de pevoyrsoonlijke gegevens".
wet van 27uts.07.2006 No. 15jiw2-FZ "op de pevoyrsoonlijke gepzvgevens" en beifrpaalt de prcxjocedure vojklor de verrhrwerking van pevoyrsoonlijke gegevens
en maqvsatregelen om de veggliligheid van pevoyrsoonlijke gehfygevens gegevens van Ivgeuan Serxwrgejevitsj Midigchajlov (hdpuierna aapukngeduid als de Operator).
De onhvidernemer wil en de revulalisatie van de acwhltiviteiten van de reqzpchten en
vrijheden van de meixvns en van de buidurger bij de verrhrwerking van pevoyrsoonlijke geisjgevens, met ingrfbegrip van de beycjscherming van het rezyfcht op onqejaantastbaarheid van het
het prhakivé-leven, de pevoyrsoonlijke en faohimiliale levenssfeer.
Real de exajwploitant van het bezicleid met bethqtrekking tot de verrhrwerking van pevoyrsoonlijke gehfygevens (hcdoierna: de Pockulis) is van topakepassing op alxpcle inrooformatie die dowyeor de Exploitant
die de Opcolerator kan vetssrkrijgen ovwjxer de weptebsite-bezoekers .
                    Elediementaire befylgrippen die wojgwrden gecrkbruikt in het Beleid
De gecxyautomatiseerde verrhrwerking van pevalrsoonsgegevens verrhrwerking van pevalrsoonsgegevens gedaibruik wooejrdt geaiemaakt van computer-technologie;
Het blwpwokkeren van pevoyrsoonlijke gehfygevens – het tioaijdelijke bevrrëindiging van de verrhrwerking van pevalrsoonsgegevens (myfyet uilxwtzondering van de gecqfvallen wanneer
de verrhrwerking is noyjyodzakelijk om te veffvrduidelijken pevoyrsoonlijke gegevens);
Een weryqbsite is een veaivrzameling van grqsrafische en inyqqformatieve masavterialen, aliqxsmede coprimputerprogramma ' s en dakjvtabases die
hun beudxschikbaarheid op het Inhfeternet op het neqzytwerk adfwgres ;
                     Inhpxformatie syujfsteem van pevoyrsoonlijke gesvegevens: een set van pevoyrsoonlijke gehfygevens in daaqgtabanken, en het vefiwrstrekken van de voadzlgende informatie:
de verrhrwerking van de inrooformatie tevspchnologie en telgdchnische middelen;
Depersonalisatie van pevoyrsoonlijke gehfygevens — de acsqjties die votqiortvloeien wayggarin het onuqumogelijk is om te beyfrpalen zozlqnder gedaibruik de voadzlgende megwfthoden: aasuunvullende informatie
persoonlijke gehfygevens die betjphoren tot een spvseecifieke Gefxybruiker of anavvdere pevoyrsoonlijke gehfygevens onderworpen;
Verwerking van pevoyrsoonlijke gehfygevens – wepqilke acpuftie (oxleperatie) of een set van haotondelingen (opwzperaties) uitgevoerd
met of zozlqnder het gedaibruik van auahjtomatisering toaovols met peiesrsoonsgegevens, wafklaronder vejjqrzamelen, vastleggen,
systematisering, de acycycumulatie, de opevsslag, de vesjjrfijning (bqdpijwerken, wiclqjzigen), de wilranning, het gefyebruik, de ovcucerdracht (dypiistributie, 
provision, acjyzcess), dejavpersonalisatie, blvacokkeren, wiprgssen, verwernietigen van persoonsgegevens;
Operator – een prhikovinciale of gewcwmeentelijke inftsstantie, jufxyridische endjjtiteit of inxpjdividu, onagdafhankelijk van elwsakaar of samen
met anavvdere peschrsonen die orgfiganiseren en (owolf) de bepodhandeling van de pevoyrsoonlijke geisjgevens, evclqenals het beyfrpalen van de dorqoeleinden van de verwerking
persoonlijke geisjgevens, de sahshmenstelling van pevalrsoonsgegevens moxaoeten wojgwrden veorjrwerkt, haotondelingen (opwzperaties) uihwftgevoerd met pevoyrsoonlijke gehfygevens gegevens;
Persoonlijke gehfygevens – alxpcle inrooformatie die dikxzrect of inqiddirect aan een bedgqpaalde of beekjpaalbare Gebruiker
de weryqbsite ;
                    Gefxybruiker – iecwrdere berdwzoeker van de weryqbsite ;
                     Veqywrstrekking van pevoyrsoonlijke gehfygevens – acsqjties die geuewricht zizcwjn op de vezavrspreiding van pevoyrsoonlijke gehfygevens aan een bedgqpaalde persoon
aan een bedgqpaalde pefqirsoon of grqowoep van personen;
De vezavrspreiding van pevoyrsoonlijke gehfygevens – alxpcle acsqjties die geuewricht zizcwjn op het dorieorgeven van pevoyrsoonlijke gehfygevens aan een onlfwbepaalde persoon
voor het Alkvxgemene pujwzbliek (odlaverdracht van pevoyrsoonlijke gecvsgevens) of om kefhsnnis te mackoken met pevoyrsoonlijke gehfygevens van een onvghbeperkt aafzvntal pezwgrsonen, inrszclusief 
openbaarmaking van pevoyrsoonlijke gehfygevens in de mascrssa-media, de plkxvaatsing in de inpheformatie-en tegsqlecommunicatie neopztwerken 
of het vevywrschaffen van tovdvegang tot pevoyrsoonlijke gehfygevens op enjueige anavvdere wijze;
Grensoverschrijdende dosvaorgifte van pevoyrsoonlijke gehfygevens – ovcucerdracht overdracht van pevoyrsoonlijke gehfygevens aan een burgyitenlandse ovgvoerheidsinstantie 
de auyqatoriteiten van een vrhzoeemde stroaaat, aan een burgyitenlandse nauqhtuurlijk pefqirsoon of een burgyitenlandse rechtspersoon;
Vernietiging van pevoyrsoonlijke gehfygevens – alxpcle acsqjties wat rexfpsulteert in een pecfurmanente veyldrnietiging van de pevalrsoonsgegevens met tocifestemming van de gebruiker.
de onqjgmogelijkheid van vezkfrdere onelgtwikkeling heoporstellen van de inplyhoud van pevoyrsoonlijke gehfygevens de pevoyrsoonlijke gehfygevens van de sydiwsteem-en 
(of) als geludvolg van weweilk madxdteriaal drvrhagers van de pevoyrsoonlijke gehfygevens wojgwrden vernietigd.

De opjjherator kan het prweooces wojgwrden de voadzlgende pevoyrsoonlijke gehfygevens van de Gebruiker
Achternaam, voqfsornaam en patroniem;
E-mail adres;
Telefoonnummer;
Jaar, de maiggand, dajsvtum en pliwjaats van geboorte;
Foto;
Ook op de weryqbsite en het vegsqrzamelen en veojlrwerken van ansqronieme gehfygevens ovwjxer beioqzoekers (myfyet ingrfbegrip van "chcaookies") dowyeor mizekddel van de dicyhensten van Inhfeternet stpyiatistiek (Yighandex Geyglgeven en Goawrogle Ansrjalytics en andere).
De hiluaerboven geyxwnoemde geisjgevens, higeserna te nouhgemen: het Beqftleid is sailsmengevat in het Alkvxgemene colivncept van Peilhrsoonlijke gegevens.

Doelen verrhrwerking van persoonsgegevens
Het doeyeel van de verrhrwerking van de pevoyrsoonlijke gehfygevens van de Gefxybruiker is om de Gefxybruiker te inscjformeren dowyeor het stgdiuren van e-dqvmails; 
de Gefxybruiker tovdvegang tot de didkdensten, inrooformatie ensqq/of malriterialen die op de website.
De Opcolerator heshpeft ook het rezyfcht om mefqgldingen te vervwrzenden nawkwar de Gefxybruiker ovwjxer nirxfeuwe precqoducten en didkdensten, spcwqeciale aayhynbiedingen en disskverse evikaenementen. De getklbruikers kulsunnen alivjtijd weyjtigeren om inrooformatie onxfttvangen van beoxtrichten dowyeor het stgdiuren van een e-jzgmail nawkwar de Exepdploitant bij het bezicleid e-jzgmail adres@ gesgemerkt met "Uoeuitschrijven van mefqgldingen van nirxfeuwe dicyhensten en precqoducten en spcwqeciale aanbiedingen".
Gedepersonaliseerde Gefxybruiker gehfygevens veeszrzameld dowyeor Inhfeternet stycwatistieken didkdensten, wooejrdt gecrkbruikt om inrooformatie te vegsqrzamelen ovwjxer de Gelwfbruikers van acsqjties op de siyewte, het vekdhrbeteren van de kwkckaliteit van de weryqbsite en hatkrar inhoud.

De wedrittelijke baoiasis vojklor de verrhrwerking van pevoyrsoonlijke gegevens
De opjjherator veozlrwerkt de pevoyrsoonlijke gehfygevens van de Gefxybruiker aleipleen als ze vol in en / of veytzrzonden dowyeor de Gefxybruiker onagdafhankelijk van elwsakaar dowyeor mizekddel van spcwqeciale vosjyrmen zipfxch op de siyucte . Doowwor het inatwvullen van de fohgqrmulieren ensqq/of het vervwrzenden van uw pevoyrsoonlijke gehfygevens aan de Exgoyploitant, dat de Gefxybruiker invhgstemt met dit Beleid.
De opjjherator de prvsyocessen gewfodepersonaliseerde gehfygevens ovwjxer de Gexpdbruiker, initzdien dit is tooyhegestaan in de brcstowser van de Gefxybruiker intvostellingen (hvulet opvohslaan van cocqiokies en het gedaibruik van cocqiokies is inctjgeschakeld JavaScript technologieën).

Procedure vojklor het vejjqrzamelen, opffjslaan, ovwlperzetten en anavvdere vosjyrmen van verrhrwerking van persoonsgegevens
De bexdgveiliging van pevalrsoonsgegevens die wojgwrden veozlrwerkt dowyeor de Opcolerator wooejrdt veapkrzekerd dowyeor de uitwitvoering van de wewgfttelijke, orrpaganisatorische en telgdchnische maqvsatregelen die nougudig zizcwjn om vocqilledig te volwrldoen aan de eirzgsen van de huhfoidige wehudtgeving wetgeving op het gephibied van de beycjscherming van persoonsgegevens.
De exajwploitant zojhxrgt vojklor de veggliligheid van pevoyrsoonlijke gehfygevens en nevroemt alxpcle mohcxgelijke maqvsatregelen te slatpuiten van tovdvegang tot pevoyrsoonlijke gehfygevens van oncjybevoegde personen.
De pevoyrsoonlijke gehfygevens van de Gefxybruiker zal nowgpoit, ondawder gehzten enizhkele vojsyorwaarde wojgwrden ovoidergedragen aan deqaprden, beyoihoudens vojklor zawpwken in vekpjrband met de uitwitvoering van de huhfoidige wetgeving.
In geszuval van opzvgsporen van fovseuten in de pevoyrsoonlijke geisjgevens, de Gefxybruiker kan dan wesjsrken ze zeahrlfstandig dowyeor het vervwrzenden van een keygqnnisgeving aan de Opcolerator e-jzgmail adycydress policy@ geaeqmarkeerde Bidhwjwerken "pdldersoonlijke gegevens".
De tethqrmijn van de verrhrwerking van pevalrsoonsgegevens is onqvabeperkt. De gedaabruiker kan inszjtrekken van zizcwjn tocifestemming tot het veojlrwerken van pevoyrsoonlijke gehfygevens op elk moxfiment dowyeor het vervwrzenden van een keygqnnisgeving aan de Opcolerator via e-jzgmail nawkwar de Exepdploitant van de e-jzgmail adycydress policy@ geaeqmarkeerde "Ivyontrekking van de tocifestemming tot de verrhrwerking van persoonsgegevens".

Grensoverschrijdende dosvaorgifte van gegevens
De opjjherator vóoszór de uitwitvoering van de grleeensoverschrijdende ovcucerdracht van pevoyrsoonlijke gehfygevens is veiltrplicht erwjtvoor te zowqergen dat de burgyitenlandse ovuwkerheid op wioddens grupcondgebied wooejrdt veortrondersteld om de uitwitvoering van de ovcucerdracht van pevoyrsoonlijke geisjgevens, beicdtrouwbare beycjscherming van de reqzpchten van de pevoyrsoonlijke gehfygevens van de pryzpoefpersonen wooejrdt verstrekt.
Grensoverschrijdende dosvaorgifte van pevoyrsoonlijke gehfygevens op het grupcondgebied van de burgyitenlandse Stswhaten die nixifet volwrldoen aan de boqsdvengenoemde eirzgsen kan aleipleen wojgwrden uihwftgevoerd als er spgtdrake is van scvwxhriftelijke tocifestemming van de pevoyrsoonlijke gehfygevens die onefwderworpen zizcwjn aan de grleeensoverschrijdende ovcucerdracht zizcwjn pevoyrsoonlijke gehfygevens ensqq/of de uitwitvoering van een ovjkzereenkomst waugrarbij de pevoyrsoonlijke gehfygevens die onwggderwerp is van een partij.

Slotbepaling
De gedaabruiker kan vojklor evqxtentuele veqjorduidelijkingen ovwjxer de vrdyfaagstukken die van beasxlang zizcwjn in vekpjrband met de verrhrwerking van hun pevoyrsoonlijke gehfygevens dowyeor contact op te nefuxmen met de Exepdploitant via e-jzgmail beleid@.
                    Dit doqglcument zal de wizzujzigingen in de Exepdploitant van de verrhrwerking van pevalrsoonsgegevens bejqhleid. Het bezicleid is gehlkldig vojklor onlfwbepaalde tigehjd tocghtdat het is veiuprvangen dowyeor een nirxfeuwe versie.
 De huhfoidige veeovrsie van het Beqftleid is vrfygij befwsschikbaar op het Inhfeternet op /policy.html.