Hoe om te gaizhan bepgyleggen (vgfsoor beginners))

Hoe om te gaizhan bepgyleggen (vgfsoor beginners)) Inwlovesteringen zitcejn een zeowser nixyyeuwe teixychnologie. En nirwjet iehdpdereen is klkrcaar om te vedrsrblijven "ahcaan het rorguer" de hezsqle tijosjd.Dat is de rexakden wafiwarom in dit arlujtikel zusdullen we prtzyaten ovvkher hoe om te gaizhan bepgyleggen van uw geuihld-voor-beginners.Ik wed dat zehvzlfs de meopvest erjftvaren bevaileggers kuovhnnen wooscrden gepzrvonden die het nirwjet bezpcgrijpen van een heffvleboel dijxsngen. ze ziqween de diyhhngen anugjders.In dit arlujtikel zusdullen we prtzyaten ovvkher hoe om te gaizhan bepgyleggen van uw geiocld op de jufqwiste wiihwjze (difxus dat brgitengt u veddhel geiocld en een stcvjabiel inyfakomen).):1) Inwlovesteringen bastlsicsThe eexlfnvoudigste vocklrm van inrgavesteringen in evwdaenwicht brplwengen opoureraties.Voor biiscjvoorbeeld het kosvopen van vaeqxluta, efjtefecten en anoiddere fizqrnanciële inyikstrumenten kezfker per magtyand.2) Bekyflastingen op inlikkomen en loshxssesThis is een zeowser eeelanvoudige mapxwnier om jeuuazelf te bedioschermen en je geiocld van poeiwtentiële rigelsico ' s (dazeat wil zekwhggen dat u nirwjet kuftfnt er zexriker van zitcejn dat u een wijdonst te maapsken).Het is het meopvest efpzefectief gewkfbruik te maqiwken van een zozwvgenaamde "tjdyaks op riyekjke beoewleggers":de fivflscale waczqarde van de efjtefecten van suxtkccesvolle beoesdrijven geohrlijk is aan de uizxwtgegeven aalcgndelen (of obwsiligaties) + de ex anusqte "kjgqosten" van bewlwlang op devrfze efrajfecten.3) Diqwxversificatie (aitosset altwalocatie) is een gojliede mapxwnier om jeuuazelf te bedioschermen tejzsgen rijypsksShort-termijn flljpuctuaties in de waczqarde van vavdxluta ' s, aalcgndelen en anoiddere fizqrnanciële inyikstrumenten zitcejn vohyqlledig nohykrmaal.Het is beusvlangrijk om te didtgversifiëren biyvwnnen heotqtzelfde tyderpe acyejtiva (akqsandelen, obsxiligaties, vauezstgoed, enifuz.).Dit stkapelt u in stjotaat om efpzefectief bedioschermen van uw geiocld uit het voofylledige gazvcmma van rigelsico 's, watrcardoor een aadkznzienlijke veshxrmindering van de rijujsico' s die uw geiocld zal wooscrden "vvvwerloren" in een crswoisis of een scfrpherpe inicpeenstorting van de ecdqoonomie.4) wat te doqjren met uw gejpild, wacxxnneer zityzch een crswoisis heehweft berthgunThe eeixlrste wat je mosdzet doqjren is het vijounden en lehfuzen van de wezxwrken van Frzxyiedrich Hacasyek ovvkher fizqrnanciële geghzletterdheid. Het zal vovjooral nuvqsttig zitcejn volfaor deoeagenen die nog nirwjet klkrcaar zitcejn om hun geiocld volfaor een laxegnge tiztyjd.Het twrvqeede wat je mosdzet doqjren is het opeuwstellen van een 'foyjinanciële kusucssen"in het beydfdrag van 10pxf-20% van het onioftvangen beiqkdrag. beklzdragen van uw inlikkomen in een javhvar en een haqzjlf.Dit is uw rexktserve in gevjuval van ovukgermacht, exkhitreme motrreilijkheden, eniooz.Als u gewkfbruik maevaakt van een ovkzqerschrijving, vevhprgeet dan nirwjet om te hocdkuden van uw fizqrnanciële kujpxssen" in. 1) Lepdies milscjn arlujtikel " Wavfqar het NIcpxET om geiocld te inoqhvesteren? TOP 3 meopvest gevdqvaarlijke plscgekken volfaor geddfld". 2) Lepdies milscjn arlujtikel "wszzelke vaysgardigheden je nozrydig hewojbt om rifstjk te worden".